Om

For at kunne agere som borgere i et digitaliseret samfund, må vi have nye fagligheder i spil, så børn, unge, voksne og ældre får nødvendigt kendskab til computationel tænkning, udvikler teknologisk handleevne og bliver i stand til at anvende teknologier kritisk og kompetent i kreative og skabende processer. På FabLearnDK 2019 finder du oplæg, inspiration, hands-on workshops, eksperimenter og dialoger om disse nye fagligheder.


FabLearnDK konferencen er et fagligt samarbejde mellem FabLab@SCHOOLdk og Aarhus Universitet med et internationalt
ophæng i FabLearn organisationen, som udspringer fra Stanford University. Konferencens formål er at fremme og motivere
til undervisning i teknologiforståelse, innovation, digital fabrikation og designtænkning i danske uddannelser, med særligt
fokus på grundskolen og ungdomsuddannelser.
På konferencen gøres hvert år status på udviklingen af viden inden for feltet med blandt andet besøg fra aktuelle inden- og
udenlandske oplægs- og workshopholdere. På konferencen faciliterer FabLab@SCHOOLs undervisere en række hands-on
workshops for deltagerne med rod i konkrete, afprøvede undervisningsforløb. Konferencen skaber en faglig og social
referenceramme for kompetenceudvikling og inspiration for undervisere i grundskole og ungdomsuddannelser, skoleledere,
konsulenter, forskere og andre interessenter på feltet. FabLearnDK 2019 sætter fokus på ‘Fremtidens fagligheder’ og
inviterer deltagerne med på rejsen fra famlende eksperimenter til udvikling af forsknings-funderet praksis.