Keynotes

Opening Keynote Session
“Programming as a way to express ideas, communicate with others, and understand our world is one
of the oldest goals for computing education. The term “computer science” was invented to explore the
value of computing in engineering, scientific, and technical education. Computational thinking is not
just a goal, but a means of achieving of learning the outcomes that everyone needs in the 21st Century.”
Mark Guzdial, University of Michigan


Computing Education as a Foundation for 21st Century Literacy
Keynote speaker
Moderator på Keynotes Session
Mark Guzdial
Professor in Computer Science &
Engineering, University of Michigan
Michael Caspersen
Professor og Direktør for It-Vest


Research Session
“Der er et globalt fremstød for computational thinking, som baserer sig på en forestilling om en
fremtid, hvor alle kan udtrykke sig vha. programmering. I dag er det at bruge og skabe programmer
to meget forskellige aktiviteter, og det at omprogrammere eller tilpasse software til individuelle
behov er utilgængeligt. Dette er en strukturel umyndiggørelse af computerbrugere, og en
grundlæggende barriere for at anvende computational thinking i vores hverdags-computerbrug.
Jeg vil fortælle om et par projekter hvor vi forsøger at skabe software der kan understøtte anvendelse
af computational thinking i daglig computerbrug”.
Clemens Klokmose, Aarhus Universitet.


Computational Thinking & Design i uddannelser
– et forskningsperspektiv
Computational
empowerment
fremtiden tilhører dem,
der forstår at forandre
med digital teknologi
Computermodeller og
komplekse systemer
som erkendelses-
værktøjer
Software til
Computational
Thinking
Moderator på
Research Session
Rachel Smith
Forskningsleder
FabLab@SCHOOLdk og
Adjunkt, Aarhus Universitet
Arthur Hjort
Post Doc,
Aarhus Universitet
Clemens Nylandsted
Klokmose
Lektor,
Aarhus Universitet
Ole Sejer Iversen
Professor,
Aarhus Universitet