Dropby

Dropby-zonen er et åbent areal på FabLearnDK, hvor du kan søge hen i pauser eller mellem dine oplæg og
workshops. I Dropby-zonen finder du arbejdende værksteder, information, stande og udstillinger.
Her kan du på egen hånd og sammen med kolleger søge viden og inspiration.


Dropby-zone
TITEL
HVAD?
Mød DR og CFU på
standen og hør om de
nye tiltag.
Her får du inspiration og
konkret hjælp til at udvikle
din skole og elevernes
kulturelle og digitale
dannelse.
Kom forbi og få en snak med
kommunepartnerskabet
FabLab@SCHOOLdk.
Dafolo præsenterer bogen
Teknologiforståelse gennem
Designtænkning, som netop er
udkommet
Her kan deltagende elever
hænge ud.
Vi udstiller lidt produkter
og film.